Co je to aniont (anion)

V obvyklých podmínkách jsou molekuly atomů vzduchu neutrální. Avšak při ionizaci, která může probíhat buď prostřednictvím obyčejného záření, ultrafialové radiace, mikrovlnné radiace, nebo prostřednictvím obyčejného blesku, molekuly vzduchu ztrácejí část záporně nabitých okolo jádra obíhajících elektronů, které se nadále slučují s neutrálními molekulami, kterým dávají záporný náboj. A takové molekuly se nazývají anionty. Člověk, jako i každý jiný živý organismus, nemůže žít bez aniontů.

 aniontyAnionty (aniony) jsou bez barvy, bez zápachu a existence záporně nabitých elektronů na oběžných drahách jim umožňuje přitahovat ze vzduchu různé mikročástice. Anionty též odstraňují ze vzduchu prach a zabíjejí mikroby. Spojení „aniont – vzduch“ je analogií spojení „vitamíny – strava“. Anionty se často nazývají „vzdušnými vitamíny“, „prvkem dlouhověkosti“, a „čističi vzduchu“. Ačkoli užitečné vlastnosti aniontů zůstávaly dlouho nepovšimnuty, jsou velmi důležité pro lidské zdraví. Nemůžeme si dovolit jejich léčivé vlastnosti přehlížet.

Takže anionty mohou akumulovat a neutralizovat prach, ničit viry s kladně nabitými elektrony, pronikat do buněk mikrobů a ničit je, a tím rušit negativní působení na lidské zdraví. Čím je ve vzduchu více aniontů, tím méně je tam mikrobů (když koncentrace aniontů dosáhne určité úrovně, množství mikrobů se prakticky blíží nule). Obsah aniontů v jednom krychlovém centimetru je následující:

  • 40 – 50 / 1 cm2 v městských obytných prostorech,
  • 100 – 200 / 1 cm2 v městském vzduchu,
  • 700 – 1.000 / 1 cm2 v otevřeném poli a více než
  • 5.000 / 1 cm2 v horských údolích a úbočích hor.

Zdraví lidí je přímo závislé na obsahu aniontů ve vzduchu.

Pokud je ve vzduchu, který přijímá lidské tělo koncentrace aniontů velmi nízká, nebo naopak velmi vysoká, člověk začíná křečovitě dýchat, může cítit únavu, závratě, bolesti hlavy nebo dokonce deprese. Toto vše lze léčit pod podmínkou, že obsah aniontů ve vzduchu proudícímu do plic je 1200 / 1 cm2. Jestliže obsah aniontů v obytném prostoru stoupne na úroveň 1500 / 1 cm2, hned se budete cítit lépe. Začnete pracovat s dvojnásobnou energií a zvyšovat tím produktivitu práce.

Takže, anionty – to jsou nenahraditelní pomocníci v upevňování lidského zdraví a prodloužení života. Mezinárodní zdravotnická organizace stanovila minimální obsah aniontů v čerstvém vzduchu na 1000 / 1 cm2. V určitých podmínkách životního prostředí (např. v horských oblastech) mohou lidé za celý život ne zakusit zánět vnitřních orgánů. Takoví lidé obyčejně dlouho žijí a jsou zdraví celý život, což je důsledek dostatečného obsahu aniontů ve vzduchu.